Om oss

Beredskap

Hjelpekorpset i Oslo er en del av Norges største frivillige redningsorganisasjon, og er en del av den nasjonale redningstjenesten i Norge. Vi bistår politiet og Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i Oslo, sommer som vinter.  I tillegg bistår vi andre hjelpekorps i regionen ved behov. Hjelpekorpset rykker da ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr for å lete etter folk som er savnet og/eller hjelpe folk som er skadet å komme seg raskest mulig til hjelp. Selv om vi er et hjelpekorps i en storby, betyr ikke det at vi kun går på ettersøkninger midt i tjukkeste byen. Vi er godt kjent i marka, og beredskap er like viktig for oss som for andre hjelpekorps.

Førstehjelpsvakter

Ditt første møte med Oslo Røde Kors Hjelpekorps (ORKH) er ofte gjennom større arrangementer der vi er ansvarlig for førstehjelp både for deltagere og publikum. I det daglige er vi aktive med sanitetsvakter på ulike idrettsarrangement, konserter, festivaler, møter, oppvisninger, cuper og lignende.  Eksempler på sanitetsvakter kan være konserter i Spektrum, Valle Hovin og Rådhusplassen, skiarrangementer i Holmenkollen, fotballkamper på Ullevål, ridestevner, sommerparaden og båtracet på Oslofjorden. Inntektene vi får fra disse og andre oppdrag er vårt driftsgrunnlag og gjør oss i stand til å tilby mannskapene kurs og opplæring samt utstyr og lokaler.

Kurs

Hjelpekorpsene har en utstrakt kursvirksomhet. Vi har, utvidet førstehjelpskurs, idrettskadekurs, ettersøkningskurs, ledelseskurs for både sommer og vintertjeneste på flere nivåer, ulike spesialiseringskurs, med flere. Noen kurs settes opp lokalt mens andre arrangeres regionalt.

I tillegg arrangerer vi faglige møter og øvelser med jevne mellomrom. Dette for å bidra til at hver og en holder ferdighetene ved like.

Vi påtar oss også å arrangere øvelser for eksterne kunder som ønsker å øve på førstehjelp/hms. Hver øvelse skreddersys etter avtale.

Konkurranser

Hver vår konkurrerer flere lag i Oslomesterskapet i førstehjelp, for å avgjøre hvem som skal representere distriktet i NM senere samme år. Dette er en konkurranse med prøvelser både i førstehjelp og nattorientering. Vinnere av NM deltar på EM i førstehjelp, som arrangeres rundt om kring i Europa. Laget fra Oslo har representert Norge flere ganger de siste årene.

Spesialisering

Som nytt medlem, er alminnelig førstehjelp og beredskap de viktigste aktivitetene. Etter hvert vil du så få muligheten til å spesialisere deg, som å gjøre alt fra å vedlikeholde utstyret vårt, kjøre ambulanse, holde kurs for andre, til å være ansvarlig for samband med de som er ute på oppdrag.

Ambulanse

Hjelpekorpset i Oslo har tre egne ambulanser, og stiller regelmessig på vakt for den offentlige ambulansetjenesten i Oslo. Denne suppleringstjenesten utfører ca. 800 oppdrag pr. år.

Det stilles strenge krav til medlemmer og kjøretøy. Kvalitetsnivået opprettholdes ved jevnlige vakter, temakvelder, øvelser og repetisjonskurs.

Vinterstid bemanner korpset ambulanse og snøscooter på kort varsel hele døgnet. Vi er i beredskap for å hente ut syke og skadde i marka, enten det er i eller utenfor skiløypa.

Sosialt

Det sosiale er også viktig. Medlemmene av Oslo Røde Kors Hjelpekorps er en blanding av folk fra Oslo samt mange innflyttere. Hjelpekorpset er et fint sted å møte nye mennesker og delta i sosiale aktiviteter.  Vi drar på turer, løper orientering, går på kino, har pubkvelder, klatrer i klatrevegger og på bre. De fleste aktivitetene er det medlemmene selv som tar initiativ til og står for.

Høres dette spennende ut? Bli medlem!