Førstehjelp

Trenger du førstehjelpspersonell på et arrangement?

Vi har erfaring fra alle typer førstehjelpsvakter, store som små. Planlegger dere et arrangement der mennesker skal samles og dere ønsker sikkerheten ved å ha kyndig førstehjelpspersonell til stede for publikum og/eller deltakere, så ta kontakt.

Hjelpekorpset førstehjelpspersonell består av frivillige som har gjennomgått en grunnopplæring på minimum 33 timer med førstehjelp, og i tillegg gjennomgått mye praktisk øvelse. Når vi påtar oss oppdrag så bemanner vi med minimum ett lag som består av 4 personer. Hvert lag ledes av en vaktleder som har utvidet opplæring. Vaktleder vil også være kontaktpunkt for kunden.

Hjelpekorpset har også en egen gruppe med frivillige ambulansepersonell. Medlemmene her har omfattende opplæring enten i form av kurs i regi av Røde Kors eller opplæringsløp for personell til prehospital tjeneste. Våre ambulanser bemannes med sjåfør og sidemann.

Vanlig oppsett for et arrangement kan være:

  •  1 lag, i x antall timer
  • I tillegg kan ambulanse og/eller ATV bestilles om behov

Det er viktig at du bestiller oss i god tid! Deltagelse på arrangementer på kort varsel blir ofte vanskelig siden alle våre mannskaper er frivillige.

Inntektene fra førstehjelpsvaktene hjelpekorpset tar på seg går til beredskapsarbeid korpset driver i Oslo. Korpset bistår politiet ved lete- og redningsaksjoner, og har også beredskap for å kunne drive hjelpearbeid ved naturkatastrofer, større ulykker/katastrofer og terroranslag.

 

Kontakt oss