Bli medlem

Hvorfor bli medlem av Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Liker du utfordringer og ønsker å hjelpe andre? Har du lyst til å lære førstehjelp og være med på redningsarbeid? Hvis du også har fylt 17 år, er skikket og i normal god helse, da er kanskje hjelpekorpset noe for deg!

Som medlem av Hjelpekorpset jobber du frivillig. Til gjengjeld får du muligheten til å oppleve spennende og varierte aktiviteter i et engasjerende miljø. Du får tilført kunnskap og kompetanse som du vil ha glede av resten av livet, både innen førstehjelp og redning men kan også være innen ledelse og kommunikasjon.

Hjelpekorpset viktigste arbeid er rettet mot katastrofeberedskap og å bistå politiet under leteaksjoner, så det er en fordel om du liker seg utendørs. Ellers brukes hjelpekorpset på en rekke arrangementer (sanitetsvakter), bl.a. i Oslo Spektrum, Holmenkollen og på Ullevål stadion.

 

Hvordan bli medlem av Oslo Røde Kors Hjelpekorps

I Hjelpekorpset starter du som aspirant, (du må være fylt 17 år for å starte opp). For å bli godkjent aspirant må du gjennomføre et aspirantkurs med teori og praksis innen førstehjelp. Dette kurset varer ca 20 timer og går over en helg. Du må også ta kurset «Kurs i Røde Kors historie og verdier». Som aspirant får du deretter delta på de fleste faglige og sosiale fellesaktivitetene i korpset. En viktig type aktivitet er sanitetsvakter hvor du i første omgang er med som observatør.

Aspirantperioden varer i ca 6 måneder og avsluttes med et omfattende kurs på rundt 100 timer samt en praktisk og teoretisk prøve, hjelpekorpsprøven. Med godkjent prøve er du operativt mannskap og regnes som kvalifisert førstehjelper, (du må være fylt 18 år for å delta operativt).

 

Våre krav og forventninger til deg

Kravet vi stiller til deg i aspirant perioden er at du deltar på minst tre til fire aktiviteter i måneden.

Som godkjent mannskap, med bestått hjelpekorpsprøve, ønsker vi at du deltar på minst 2 aktiviteter i måneden. Fortrinnsvis sanitetsvakter. Vi ønsker at du er aktiv for å holde dine ferdigheter ved like samtidig som vi trenger din bistand til å ivareta de oppdrag vi har påtatt oss.

 

Er du alt medlem i Røde Kors Hjelpekorps?

Kommer du fra et annet Røde Kors Hjelpekorps og ønsker å begynne i Oslo Røde Kors Hjelpekorps, så ta direkte kontakt med vårt kontor for overføring.

 

Informasjonsmøter / aspirantinntak

Hjelpekorpset holder jevnlige informasjonsmøter for nye frivillige/aspiranter som del av våre aspirantinntak. Ta kontakt med oss om du ønsker tilbud om plass.

Har du noen spørsmål? Så ta gjerne kontakt med vårt kontor.