Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Hjelpekorpset i Oslo er en del av Norges største frivillige redningsorganisasjon, og er en del av den nasjonale redningstjenesten i Norge. Vi bistår politiet og Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i Oslo, sommer som vinter. I tillegg bistår vi andre hjelpekorps i regionen ved behov.

Søk og redning

Hjelpekorpset i Oslo kan bli bedt om å bistå enten Kommunen eller Politiet ved hendelser som krever flere ressurser eller vår kompetanse. Vi kan da stille på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr for å lete etter folk som er savnet og/eller hjelpe folk som er skadet å komme seg raskest mulig til hjelp. Selv om vi er et hjelpekorps i en storby, betyr ikke det at vi kun går på ettersøkninger midt i tjukkeste byen. Vi er godt kjent i marka, og beredskap er like viktig for oss som for andre hjelpekorps.

Førstehjelp

Oslo Røde Kors Hjelpekorps (ORKH) kan være ansvarlig for førstehjelp både for deltagere og publikum i alle typer arrangement. Dette inkluderer ulike idrettsarrangement, konserter, festivaler, møter, oppvisninger og lignende. Vi er ofte å finne i Oslo Spektrum, Valle Hovin og Rådhusplassen, Holmenkollen og Ullevål, men kan bidra på alle steder i både by og mark.
Trenger du førstehjelpspersonell på et arrangement?